Aktuali informacija verslininkams dėl Užimtumo įstatymo pataisų

Spausdinti

Seimas po ilgų derybų pritarė Užimtumo įstatymo pataisoms, kuriose:
- pakoreguota išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo tvarka;
- pataisytas įstatymo 41 straipsnis, reglamentuojantis subsidijas darbdaviams, paskelbusiems prastovas ir taip išlaikantiems darbo vietas.


Prezidentas jau pasirašė Darbo kodekso 47 straipsnio pataisas, kuriomis darbdavys įpareigotas per 1 darbo dieną pranešti VDI apie prastovas darbuotojams, o subsidijas negaunančių subjektų ratas susiaurintas iki biudžetinių įstaigų.


Kitos institucijos taip pat siekia verslui teikti informacinę pagalbą:

- Užimtumo tarnyba savo interneto tinklapyje paskelbė detalią informaciją apie subsidijas darbdaviams prastovų laikotarpiu, kurioje iš esmės atkartotos Užimtumo įstatymo nuostatos ir tvarka, kaip kreiptis dėl subsidijos.
- Valstybinė darbo inspekcija jau paskelbė 
tvarką darbdaviams, kaip pranešti apie prastovas ir bendrą informaciją apie darbo santykius ekstremalios situacijos ir karantino metu.

 Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė galimybę įmonėms be atskiro prašymo (pagal sąrašą) arba pateikus prašymą atidėti mokesčius ir šie karantino metu nebus išieškomi, taip pat delspinigiai nebus skaičiuojami bei analogišką galimybę palengvinti Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą.

VMI taip pat pateikė PVMĮ 66 straipsnio 2 dalies 2 punkto papildomą aiškinimą dėl PVM atskaitos.

Be to, naujausiais duomenimis šiais metais gyventojų pajamų deklaravimas bus vykdomas segmentuotai: suteikiant pirmenybę individualią veiklą vykdantiems gyventojams pasinaudoti socialinio draudimo išmokomis nedarbingumo atveju.

VĮ Registrų centras taip pat nurodė lanksčiai vertinsiąs finansinių ataskaitų teikimo termino praleidimą ir dėl to nebus rašomi administracinio nusižengimo protokolai arba neinicijuojamas paramos gavėjo statuso panaikinimas.