Darbo biržos pagalba verslui

Spausdinti

Darbo biržos paslaugos

Informaciją apie Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyriaus paslaugas ir įdarbinimo galimybes darbo birža siūlo įdarbinimą subsidijuojant. Informaciją galima rasti tinklapyje http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/idarbinimas_subsidijuojant_d.aspx,

ŠIAULIŲ  TERITORINĖJE DARBO BIRŽOJE  ASMENYS APTARNAUJAMI „VIENO LANGELIO“ PRINCIPU:
Taikant "vieno langelio" principą asmenims suteikiama tiksli, išsami ir teisiniu požiūriu patikima informacija darbo biržos kompetencijai priskirtais klausimais.
Šiaulių teritorinėje darbo biržoje -Trakų g. 39, Šiauliai, 202 kab., tel. (8 41) 525 053, el. paštas info.siauliutdb@ldb.lt
Kelmės skyriuje -  Žemaitės g. 24, Kelmė, tel. (8 427) 54 491, el. paštas info.kelme@ldb.lt

Darbo laikas:
Pirmadienį - ketvirtadienį: 8.00–12.00; 12.45–17.00 val.
Penktadienį: 8.00–12.00; 12.45–15.45 val.

Pasibaigus darbo laikui:
Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyriuje – pirmadienį, trečiadienį  nuo 17.00 iki 18.00 val.
Asmenys, pageidaujantys pateikti prašymą ar skundą Šiauliuose - pirmadienį, trečiadienį nuo 17.00 iki 18.00 val. Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriuje (Tilžės g. 152, Šiauliai, I-ame aukšte).

Taikant „vieno langelio“ principą:
• priimami rašytiniai asmenų prašymai, pasiūlymai ir skundai;
• informuojama apie klausimo sprendimo Šiaulių teritorinėje darbo biržoje procedūrą;
• informuojama kada ir kaip (telefonu, paštu, elektroninio ryšio ar kitomis priemonėmis) bus pranešta apie prašymo ar skundo nagrinėjimo rezultatus;
• suteikiama informacija apie kompetetingus Šiaulių teritorinės darbo biržos specialistus, galinčius išspręsti iškilusius klausimus;
• teikiama informacija telefonu;
• išduodamos pažymos;
• jeigu asmens prašymas ar skundas yra ne Šiaulių teritorinės darbo biržos kompetencijoje, paaiškinama, kuri institucija kompetentinga spręsti šį klausimą, nurodomas jos adresas, telefonas. Prašymas ar skundas persiunčiamas pastarajai institucijai nagrinėti;
• registruojama į priėmimą pas Šiaulių teritorinės darbo biržos direktorių, pavaduotoją, skyrių vedėjus.