ES struktūrinių fondų parama

Spausdinti

Nuolat atnaujinamą informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą sekite interneto svetainėje www.esparama.lt. Čia rasite konkrečias priemones, galimus pareiškėjus, finansuojamas išlaidas, kvietimus teikti paraiškas, gaires pareiškėjams ir kitą informaciją.


Apie ES paramą 2014-2020 m. laikotarpiu galima susipažinti skaidrėse „Verslo finansavimo priemonės“.


Kelmės rajono savivaldybės investicijų pritraukimo studija

Verslumo perspektyvos 2014-2020 m.

Subsidijos verslumui skatinti

Informacija apie paskelbtus kvietimus teikti paraiškas verslo subjektams


Kas gali Jums padėti:

  • VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras, www.kelmevic.lt;
  • VšĮ Lietuvos inovacijų centras, www.lic.lt;
  • VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, www.lvpa.lt;
  • VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, www.cpva.lt;
  • Nacionalinė mokėjimų agentūra, www.nma.lt;
  • Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, www.esf.lt;
  • Privačios projektus rengiančios įmonės.

Informacija apie ES struktūrinių fondų paramą:
www.esparama.lt
http://www.ukmin.lt/