Apie mus

Spausdinti

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras - viešoji įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai  teikti viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą, kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Kelmės rajono svečiams apie lankytinas Kelmės rajono vietoves ir objektus.

Įstaigos veiklos tikslas - tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Valdymo_strukt__ra.jpg

Kelmes turizmo ir verslo informacijos centro įstatai.pdf

Verslo konsultacijos teikiamos šiomis temomis:

 • Įmonės juridinės formos pasirinkimo ir įmonės steigimo, registravimo klausimais (tinkamiausios juridinės formos pasirinkimo, mokestines prievoles bei mokestinių prievolių steigiant skirtingus verslus apibūdinimą, įmonės įsteigimo, registravimo, dokumentacijos parengimo klausimais ir kt.);
 • Raštvedyba ir dokumentų tvarkymas (dokumentų rengimo ir įforminimo klausimais, dokumentų archyvavimo klausimais, raštvedybos organizavimo ir kontrolės klausimais, dokumentų registravimo, patvirtinimo ir pasirašymo klausimais ir kt.);
 • Darbo teisė (darbo sutarčių sudarymo, pranešimų (priėmimo į darbą/atleidimo į klausimą) SODRAI teikimo tvarka ir kt);
 • Sutarčių sudarymas (sutarčių sudarymo klausimais, esminių sutarties sąlygų sudarymo klausimais, atsakomybės bei sutarčių užtikrinimo, kaip tą reglamentuoja Civilinis kodeksas, klausimais ir kt.);
 • Parama verslui (piniginės paramos verslui, subsidijų, lengvatinių paskolų gavimo galimybių klausimais pagal atitinkamą verslo sferą ir kt.);
 • Finansų apskaita (finansų apskaitos vedimo, organizavimo klausimais, konsultacijas apskaitos sistemos pasirinkimo klausimais, teisės aktų, reglamentuojančių finansinę apskaitą įmonėse, bei jų išaiškinimo klausimais, finansinių ataskaitų pateikimo klausimais ir kt.);
 • Licencijos, leidimai (galiojančių reikalavimų užsiimti tam tikra verslo veikla, licencijų išdavimo tvarkos klausimais ir kt.);
 • Verslo finansavimas (konsultacijos apie verslo finansavimo sąlygas Lietuvoje, apie galiojančias programas ir priemones verslo plėtros, darbo jėgos finansavimo, subsidijų klausimais ir kt.);
 • Rinkodara (potencialių vartotojų ir vartotojų poreikių identifikavimo versle klausimais, atitinkamai rinkodaros priemonių pasirinkimo klausimais, paslaugų pozicionavimo rinkoje klausimais, savo verslo pristatymo klausimais ir kt.);
 • Verslo planavimas (verslo plano sudarymo, atskirų verslo proceso dalių planų sudarymo klausimais, galimų verslo partnerių pasirinkimo klausimais, verslo planavimo įrankių pasirinkimo klausimais ir kt.);
 • Verslo plėtros galimybių vertinimas (verslo plėtros galimybės tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, verslo plėtros plano parengimo klausimais, verslo plėtros krypčių pasirinkimo klausimais ir kt.);
 • Informacinių technologijų panaudojimas versle (informacinių technologijų teikiamų galimybių, įskaitant e-prekybą, jų pasirinkimo ir naudojimo savo versle ir kt.).

Turizmo konsultacijos teikiamos šiomis temomis:

 • Turizmo informacijos apie Kelmės rajone esančias lankytinas vietoves, maitinimo, apgyvendinimo įmones teikimas ir platinimas;
 • Turistinių paslaugų paketų – maršrutų sudarymas;
 • Ekskursijų organizavimas, gido ir kt. paslaugos.

Teikiamų mokamų paslaugų įkainiai

1.1. Kompiuterinės paslaugos

Mato vienetas

Kaina, Eur

Informacijos perdavimas elektroniniu paštu

1 vnt.

0,58

Skenavimas (spalvotai ir nespalvotai)

1 lapas

0,14

Kompiuterinės laikmenos įrašymas

1 vnt.

0,58

1.2. Spausdinimas, maketavimas, kopijavimas

Mato vienetas

Kaina, Eur

Teksto surinkimas ir atspausdinimas A4

1 lapas

Nuo
0,87 - 2,03

Teksto spausdinimas A4:
nespalvotu spausdintuvu,

spalvotu spausdintuvu

1 lapas   

0,09

Nuo 
0,14 - 1,01

Dokumentų kopijavimas, juodai baltos kopijos (vienpusis/dvipusis)
A4 formatas
A3 formatas

1 lapas   

 

0,06 / 0,09
0,12/ 0,17


Dokumentų kopijavimas, spalvotos kopijos (kaina priklauso nuo lapo užpildymo)
A4 formatas
A3 formatas

1 lapas   

Nuo
0,23 - 1,01
0,46 - 1,74

Vizitinės kortelės:
 maketavimas,
 spausdinimas (juodai balta, min. kiekis 50 vnt.),
 spausdinimas (spalvota, min. kiekis 50 vnt.)    

1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.   

Nuo
2,90 - 14,48 
0,06 - 0,14
0,12 - 0,20


Firminio blanko maketavimas

1 vnt.

Nuo
2,90 - 10,14

Informacinių lankstinukų, kvietimų, atvirukų
 maketavimas,
 atspausdinimas ir sulankstymas
(kaina priklauso nuo lapo užpildymo)

1 vnt.

1 lapas

Nuo 
11,58 - 28,96
0,43- 1,01
+ popieriaus kaina

1.3 Kitos biuro paslaugos

Mato vienetas

Kaina, Eur

Fakso pranešimo siuntimas A4:
Lietuvos ribose
už Lietuvos ribų

1 psl.

0,58
0,87- 1,45

Fakso pranešimo gavimas A4

1 psl.

0,14

Teksto vertimas (anglų/lietuvių, lietuvių/anglų):
(kaina priklauso nuo lapo užpildymo):
neskubus A4
skubus A4

1 psl.

 

Nuo 
2,90 - 8,69
5,79 - 14,48

2. Nuoma

2.1 Patalpų nuoma

Mato vienetas

Kaina, Eur

25 vietų konferencijų salės nuoma

1 val.

Nuo 
5,79 - 14,48

Kabineto su baldais nuoma (biuro paskirčiai)

1 mėn.

Nuo 
86,89 - 173,77

2.2 Įrangos nuoma

Mato vienetas

Kaina, Eur

Multimedia projektoriaus nuoma (centro patalpose)

1 val.
4 val.
8 val.

2,90
5,79
8,69

Rašymo lentos nuoma

1 val.

0,58

3. Mokymai

3.1 Mokymų, renginių, parodų organizavimo paslaugos

Mato vienetas

Kaina, Eur

Mokymo kursai (anglų k., vokiečių k., buhalterinės apskaitos ir kt.) 30 a. val. (priklauso nuo grupės dydžio):

1 dalyvis

Nuo 43,44 - 144,81

Kavos pertraukėlės (kava, arbata, sausainiai, vanduo)

1 dalyvis

Nuo
1,45 - 2,90

Seminarai 1 dienos

1 seminaras

Kaina sutartinė

Informacijos sklaidos renginiai 1 dienos

1 renginys

Kaina sutartinė

Parodos 2-3 dienos

1 paroda

Kaina sutartinė

4. Konsultacijos

4.1. Informavimas

Mato vienetas

Kaina, Eur

Pastabos

Informacijos suteikimas (telefonu, el. paštu)

1 vnt.

Nemokamai

Ne ilgiau 10 min.

4.2. Konsultavimas

Mato vienetas

Kaina, Eur

Pastabos

Verslo pradžia

1 val.

Nuo 14,48-43,44

Žodžiu, ne ilgiau 30 min. nemokamai

Verslo planavimas, rinkodara, įmonės valdymas

1 val.

Nuo 14,48-43,44

Žodžiu, ne ilgiau 30 min. nemokamai

Finansų analizė, kontrolė ir valdymas

1 val.

Nuo 14,48-43,44

Žodžiu, ne ilgiau 30 min. nemokamai

Finansavimo šaltinių paieška, ES struktūriniai fondai

1 val.

Nuo 14,48-43,44

Žodžiu, ne ilgiau 30 min. nemokamai

Darbo teisė, personalo valdymas

1 val.

Nuo 14,48-43,44

Žodžiu, ne ilgiau 30 min. nemokamai

Informacinės technologijos

1 val.

Nuo 14,48-43,44

Žodžiu, ne ilgiau 30 min. nemokamai

Informacijos paieška ir valdymas

1 val.

Nuo 14,48-43,44

Žodžiu, ne ilgiau 30 min. nemokamai

Kita

1 val.

Nuo 14,48-43,44

Žodžiu, ne ilgiau 30 min. nemokamai

5. Kitos paslaugos

5.1. Dokumentų rengimas

Mato vienetas

Kaina, Eur

Įmonės steigimo dokumentų parengimas:
ind. įmonės;
mažosios bendrijos (nuo narių sk.);
UAB, AB  (nuo akcininkų sk.);
VšĮ;
Kaimo bendruomenės, asociacijos;
Daugiabučio namo sav. bendrijos;
Sodininkų bendrijos.

1 vnt.

Nuo
28,96-57,92
57,92-173,77
115,85-231,70
115,85-173,77
57,92-115,85
115,85-173,77
86,89-173,77

Įmonės duomenų pakeitimas ir papildymas (priklausomai nuo teisinės formos)

1 vnt.

Nuo 57,92-231,70

IĮ pertvarkymas į UAB   

1 vnt.

Nuo 115,85-231,70


Įmonės įstatinio kapitalo padidinimas/sumažinimas

1 vnt.

Nuo 115,85-231,70

JAR formų užpildymas

1 vnt.

Nuo 14,48-57,92

Sutarčių paruošimas

1 vnt.

Nuo 28,96-57,92


Vidaus darbo tvarkos taisyklių paruošimas

1 vnt.

Nuo 28,96-57,92

Pareiginių instrukcijų paruošimas

1 vnt.

Nuo 28,96-57,92


Kitų dokumentų parengimas

1 vnt.

Nuo 5,79-115,85

Verslo planų, projektų parengimas, paraiškų užpildymas

1 vnt.

2-10 % nuo vertės (bet ne mažiau kaip 57,92 Eur)


5.2. Buhalterinės paslaugos

Mato vienetas

Kaina, Eur

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

1 įmonė

Nuo 115,85-231,70

Konsultacijos įvairiais mokesčių ir buhalterinės apskaitos klausimais

1 val.

Nuo 14,48-43,44

6. Turizmo paslaugos

6.1. Gido paslaugos 

Mato vienatas    

Kaina, Eur                         

Pastabos

Gido paslaugos lietuvių kalba (Kelmės mieste ir rajone)

1 val. 

10,00

Grupėje ne daugiau 15-30 žmonių. Į paslaugos kainą neįeina lankytinų objektų, pramogų bei transporto, įrangos nuomos kainos

Gido paslaugos anglų / rusų kalba (Kelmės mieste ir rajone)

1 val.

15,00

Grupėje ne daugiau 15-30 žmonių. Į paslaugos kainą neįeina lankytinų objektų, pramogų bei transporto, įrangos nuomos kainos

6.2. Kitos paslaugos

Mato vienetas

Kaina, Eur

Pastabos

Individualių maršrutų, ekskursijos programos sudarymas

1 vnt.

10,00-15,00

Įvertinant į pasiūlymą įtraukiamų lankytinų objektų skaičių, ekskursijos trukmę, dalyvių skaičių

Tarpininkavimas užsakant keltų, lėktuvų, renginių, koncertų ir kt. paslaugų bilietus

1 vnt.

3-10 proc. nuo bilieto kainos

Kiekvienu atveju skirtingai pagal agentavimo sutartyse numatytus atsiskaitymo už paslaugą įkainius

Tarpininkavimas apgyvendinant, maitinant ar užsakant kelionę

1 vnt.

10-20 proc.nuo užsakymo kainos

Įvertinant vizito trukmę, dalyvių skaičių (skambučiai, laiškų ruošimas kelionių agentūroms, turizmo sodyboms, viešbučiams, maitinimo įmonėms ir pan.)