INFORMACIJA GALVIJŲ LAIKYTOJAMS

Spausdinti

Galvijų laikytojai, pardavę rinkai galvijus,  kviečiami teikti paraiškas valstybės pagalbai gauti. Pagalba bus teikiama galvijų laikytojams, kurie išlaikė galvijus ne mažiau kaip 6 mėnesius ir pardavė juos įmonei, užsiimančiai žemės ūkio produktų perdirbimu, arba perpardavėjui nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d.  Tai pat galvijų laikytojai Žemės ūkio ir kaimo verslo registre turi būti užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki birželio 1 d.

 

Paraiškos teikiamos seniūnijai, kurioje registruota pareiškėjo valda arba Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui:

  1. iki liepos 15 d. – už galvijus, parduotus rinkai nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.;
  2. nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. – už galvijus parduotus rinkai nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.;
  3. nuo gruodžio 1 d iki gruodžio 4  d. – už galvijus parduotus rinkai nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d.

Teikdamas paraišką už pirmąjį pagalbos teikimo etapą, galvijų laikytojas gali vienoje paraiškoje pažymėti, kad prašo pagalbos už kitus būsimus pagalbos etapus, jeigu galvijų laikytojas tais etapais planuoja parduoti rinkai galvijus.

 

Taisyklės