Kvietimas registruotis į darbų saugos specialistų kvalifikacijos seminarą

Spausdinti

cid:image002.jpg@01D0B4BD.56B7D050

Dėmesio asmenys, turintys darbų saugos specialisto pažymėjimus,

 

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, esančiame Birutės g. 4, Kelmė, š. m. kovo   10 d.  9 val. vyks nemokamas seminaras darbų saugos specialistų  kvalifikacijai kelti, nes per penkerius metus Jūs privalote išklausyti 60 val. trukmės kursus  ir tik tada Jūsų turimas pažymėjimas galios toliau (atsineškite darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kvalifikacijos tobulinimo lapą).   Seminarą ves Donatas Jakubėnas – VDI Šiaulių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai yra darbdavių įgalioti asmenys, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, kvalifikaciją tobulina kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kuriuos rengia valstybės institucijos ir įstaigos,  profesinio mokymo teikėjai. Šiuos darbuotojus kelti kvalifikacijos siunčia darbdavys. Kvalifikacijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 60 valandų.
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kvalifikacijos tobulinimas pažymimas valstybės institucijų ir įstaigų profesinio mokymo teikėjų išduotuose kursų, seminarų ar praktinių mokymų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais baigimo pažymėjimuose arba, jei tokie pažymėjimai neišduodami, darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kvalifikacijos tobulinimo apskaitos lape, kuriame nurodomas darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto vardas, pavardė ir asmens kodas, valstybės institucijos, įstaigos, profesinio mokymo teikėjo pavadinimas, kodas ir atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė, kursų, seminaro ar praktinio mokymo pavadinimas ir trukmė ir yra valstybės institucijos, įstaigos, profesinio mokymo teikėjo atsakingo asmens parašas.

Būtina išankstinė registracija: el. paštu direktore@kelmevic.lt ,  tel. 61430, 8 673 53489 arba adresu Birutės g. 4, Kelmė.