Miškų valdytojai kviečiami kreiptis dėl paramos

Spausdinti

Miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę padidinti siekiantys miškų valdytojai nuo liepos 2 d. kviečiami kreiptis paramos. Paraiškos teikiamos užpildant elektroninę dokumento formą. Pristatome pagrindinius reikalavimus pareiškėjams, paramos teikimo sąlygas ir atkreipiame dėmesį į š. m. birželio 25 d. atliktus svarbiausius taisyklių pakeitimus. 

Nuo liepos 2 d. iki rugpjūčio 31 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė". Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 388 553 Eur paramos. Paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę paraiškos formą, naudojantis ŽŪMIS portalo prieiga adresu https://zumis.lt. Kitais būdais pateiktos paraiškos nepriimamos, išskyrus atvejus dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją paraiškų priėmimo laikotarpio dieną. Paraiška per ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. 

 

Daugiau informacijos: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/misku-valdytojai-kvieciami-kreiptis-del-paramos/18222