Pakeistas NMA finansuojamų priemonių praiškų teikimo grafikas

Spausdinti
PRIEMONĖ / VEIKLAPARAIŠKŲ PRIĖMIMAS KVIETIMAI
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2020 m. I)
NUO 2020-01-02
IKI 2020-03-31
liko 5 dienos
NAUJIENOS 1
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2020 m. I)
NUO 2020-03-02
IKI 2020-04-02
NAUJIENOS 3
Miško veisimas (2020 m. I)
NUO 2020-03-02
IKI 2020-04-29
NAUJIENOS 2
Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes
NUO 2020-03-02
IKI 2020-04-30
NAUJIENOS 2
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2020 m. I)
NUO 2020-03-02
IKI 2020-04-30
 
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. I)
NUO 2020-03-02
IKI 2020-05-15
NAUJIENOS 1
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. I)
NUO 2020-03-02
IKI 2020-05-15
 
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai (2020 m. I)
NUO 2020-03-02
IKI 2020-05-15
NAUJIENOS 1
Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2020 m.)
NUO 2020-03-02
IKI 2020-05-29
NAUJIENOS 1
Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2020 m.)
NUO 2020-03-02
IKI 2020-05-29
NAUJIENOS 4
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2020 m.)
NUO 2020-05-04
IKI 2020-05-29
   
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2020 m.)
NUO 2020-04-20
IKI 2020-06-07
NAUJIENOS 1  
Ekologinis ūkininkavimas (2020 m.)
NUO 2020-04-20
IKI 2020-06-07
   
Su „NATURA 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos (2020 m.)
NUO 2020-04-20
IKI 2020-06-07
   
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (2020 m.)
NUO 2020-04-20
IKI 2020-06-07
   
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu (2020 m.)
NUO 2020-03-16
IKI 2020-06-15
NAUJIENOS 1
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2020 m. II)
NUO 2020-04-01
IKI 2020-06-30
   
Paraiškų pasinaudoti konsultavimo paslaugomis teikimas (2020 m.)
NUO 2020-05-18
IKI 2020-06-30
   
Parama žemės ūkio vandentvarkai (2020 m.)
NUO 2020-05-04
IKI 2020-06-30
NAUJIENOS 1  
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2020 m.)
NUO 2020-04-01
IKI 2020-06-30
NAUJIENOS 1
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2020 m.)
NUO 2020-05-04
IKI 2020-06-30
   
Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2020 m.)
NUO 2020-04-01
IKI 2020-06-30
NAUJIENOS 1
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (2020 m.)
NUO 2020-05-04
IKI 2020-06-30
   
Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį (2020 m.)
NUO 2020-05-04
IKI 2020-06-30
   
Investicijos į miškininkystės technologijas (2020 m.)
NUO 2020-04-01
IKI 2020-06-30
NAUJIENOS 1
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2020 m. I)
NUO 2020-03-02
IKI 2020-06-30
NAUJIENOS 1
Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2020 m.)
NUO 2020-06-01
IKI 2020-07-31
   
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. II)
NUO 2020-06-01
IKI 2020-07-31
   
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. II)
NUO 2020-06-01
IKI 2020-07-31
   
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2020 m. II)
NUO 2020-06-01
IKI 2020-07-31
   
Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2020 m. II)
NUO 2020-07-01
IKI 2020-08-31
   
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2020 m.)
NUO 2020-07-01
IKI 2020-08-31
   
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2020 m.)
NUO 2020-07-01
IKI 2020-08-31
   
Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2020 m.)
NUO 2020-08-03
IKI 2020-09-30
   
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2020 m. III)
NUO 2020-07-01
IKI 2020-09-30
   
Parama smulkiesiems ūkiams (2020 m.)
NUO 2020-08-03
IKI 2020-09-30
   
Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (2020 m.)
NUO 2020-09-01
IKI 2020-10-30
   
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. III)
NUO 2020-09-01
IKI 2020-10-30
   
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2020 m. III)
NUO 2020-09-01
IKI 2020-10-30
   
Miško veisimas (2020 m. II)
NUO 2020-09-01
IKI 2020-10-30
   
VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) (2020 m. III)
NUO 2020-09-01
IKI 2020-10-30
   
Lietuvos kaimo tinklo narių projektai (2020 m. II)
NUO 2020-08-17
IKI 2020-10-30
   
Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2020 m.)
NUO 2020-10-05
IKI 2020-11-04
   
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2020 m. IV)
NUO 2020-10-01
IKI 2020-12-30
   
EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas (2020 m.)
NUO 2020-03-02
IKI 2020-12-30
   
EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas (2020 m.)
NUO 2020-01-02
IKI 2020-12-30
 
Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2020 m. II)
NUO 2020-09-01
IKI 2020-12-31
   
Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2020 m.)
NUO 2020-01-06
IKI 2020-12-31