Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017 m.)

Spausdinti

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, skirtas ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai.

Prioritetai:

  • skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

 Tikslinės sritys:

  • veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

 Pagal veiklos sritį remiama:

  • ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, nurodytas neremiamų veiklų sąraše. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

 Paramos gali kreiptis:

  • fiziniai asmenys;
  • privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės).

 

Daugiau informacijos

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-investicijoms-skirtoms-ekonomines-veiklos-kurimui-ir-pletrai-2017-m/11620?tab=1