Priimamos paraiškos paramai gauti iš Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos

Spausdinti

Iki balandžio 30 d. priimamos paraiškos paramai gauti iš Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos, kai parama iš kitų fondų ar programų nenumatoma teikti:

  • Prioritetiniams žemės ūkio verslo projektams finansuoti (įsigyjant naują ir naudotą techniką, įrangą ir statybines medžiagas, įsirengiant artezinius gręžinius) pienininkystės, mėsinės galvijininkystės, ekologinės žemdirbystės, netradicinės žemdirbystės, linininkystės srityse;
  • Žemės ūkio kooperacijai remti;
  • Kredito institucijų suteiktų paskolų palūkanoms iš dalies kompensuoti;
  • Dirvožemio tyrimų išlaidoms iš dalies kompensuoti;
  • Žemės ūkio renginiams finansuoti.


Paraiškos formą ir programos aprašymą galima rasti rajono savivaldybės žiniatinklio www.kelme.lt skiltyje „Verslas“, gauti - Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje ir seniūnijose (kreiptis į specialistą žemės ūkiui).

Paraiškas priima seniūnijų žemės ūkio specialistai ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius (3 kab., tel. 8 427 61 142).

 

Administravimo komisijos pirmininkas      Stanislovas Baltrušaitis

kelme 2