Savivaldybės parama verslui

Spausdinti

Verslą plėtojančios įmonės yra skatinamos vystyti verslą, suteikiant joms paramą, kurios taikymą reglamentuoja rajono tarybos sprendimai:

 


Rajono tarybos sprendimais taikomos mokesčių lengvatos (iš biudžeto):

  • privalomo patento mokesčio fiziniams asmenims;
  • žemės mokesčio, valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio;
  • įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio;
  • paveldimo ar dovanojamo turto mokesčio;
  • vietinių rinkliavų mokesčio.

Dėl mokesčių lengvatų nustatymo 2017 metais


Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa skirta finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, įregistruotiems ir vykdantiems veiklą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje bei atitinkantiems šių nuostatų reikalavimus.

PROGRAMOS NUOSTATOS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO TAISYKLĖS, 2017

Prašymas suteikti finansinę paramą

Paramos gavėjo anketa