Verslo liudijimai

Spausdinti

VERSLO LIUDIJIMAS

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą.Su verslo liudijimu galima verstis ne kiekvienos rūšies individualia veikla. Yra apibrėžtas veiklos rūšių sąrašas, kuriomis galima užsiimti įsigijus verslo liudijimą.
 
Verslo liudijimai gali būti išduodami:

  • Neribojant veiklos teritorijos;
  • Visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas;
  • Kelmės rajono savivaldybėje.

Verslo liudijimą galite įsigyti Valstybinės mokesčių inspekcijos miesto/ rajono skyriuje pagal gyvenamą vietą, pateikę: tipinės formos prašymą, asmens tapatybės dokumentą, kitus reikalingus dokumentus. Arba prašymo formą galima pateikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.vmi.lt prisijungus per "Mano VMI" (naudojantis elektronine bankininkyste arba elektroniniu parašu).

Nuo 2012-05-01 išduotas paslaugų bei gamybos verslo liudijimas suteikia teisę teikti paslaugas bei parduoti savo gamybos prekes gyventojams (tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams bei individualią veiklą įregistravusiems gyventojams), taip pat parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos nėra didesnės kaip 4500 eurų per mokestinį laikotarpį. Jeigu gyventojas individualią veiklą vykdo įsigijęs ne vieną verslo liudijimą, tai vertinant ar per mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų gautos pajamos nėra didesnės kaip 4500 eurų, į 4500 eurų sumą įskaičiuojamos iš juridinių asmenų gautos visuose verslo liudijimuose nurodytų rūšių veiklos pajamos.

2012 metais vertinant, ar per mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų gautos pajamos yra ne didesnės kaip 4500 eurų, į šią 4500 eurų sumą įskaičiuojamos nuo 2012 m. gegužės 1 dienos iš juridinių asmenų gautos pajamos (t. y. gautos pajamos laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1d. iki 2012 m. balandžio 30 d. neįskaičiuojamos). Tačiau, jei už iki 2012 m. balandžio 30 d. atliktas paslaugas ar parduotas prekes juridinis asmuo atsiskaitė 2012 m. gegužės 1 d. ir vėliau, tai tokios pajamos, apskaičiuojant 4500 eurų pajamų gavimą iš juridinių asmenų, jau įskaičiuojamos.

Vadinasi, viršijus 4500 eurų sumą, visos (visuose verslo liudijimuose nurodytų veiklos rūšių) iš juridinių asmenų gautos pajamos apmokestinamos kaip pajamos iš įregistruotos individualios veiklos (su pažyma), t. y. taikant 5 proc., o laisvųjų profesijų veikloms – 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, ir leidžiant atimti su tomis pajamomis susijusias išlaidas (faktiškai patirtas išlaidas, patvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais arba 30 proc. išlaidų – be juridinę galią patvirtinančių dokumentų), bei atitinkamai už tą laikotarpį turi būti mokamos privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), tiek gavęs, tiek negavęs pajamų iš veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimą, privalo iki kitų metų gegužės 1 dienos pateikti metinę pajamų deklaraciją GPM308.